Koolist

Aadress:
Kuusalu tee 22
Kuusalu alevik
74601 Harjumaa

Telefon: 607 2625
E-post: kunstidekool@kuusalu.ee
Kodulehekülg:
http://kunstidekool.eu/

Kuusalus on antud lastele kooliharidust ligikaudu 250 aastat. Kuusalu kihelkonna

rannaküladest on kogutud hulgaliselt rahvalaule,- tantse,- pillilugusid. Kuusalu mehed käisid laulmas I Eesti laulupeol Tartus 1869.a. Aasta hiljem asutati kohapeal pasunakoor. Sel ajal kui keeleuuendaja Ed. Ahrens töötas Kuusalu kirikuõpetajana kandis kirikukoor ette Händeli oratooriumi „Messias“. Siin on sündinud organist Hugo Lepnurm ja helilooja Veljo Tormis.

Kuusalu koolis on kõikidel aegadel viljeldud heal tasemel koorilaulu, aga instrumendiõpe puudus.

1976.a. pöördusid lapsevanemad Mare Russaku poole palvega hakata kohapeal lastele muusikat õpetama. 1988 aastani töötas kooli juures muusikaklass. Samal aastal loodi Harju RSN Täitevkomitee otsusega Kuusalu Muusikakool, mis algusaastail oli riiklikul ülalpidamisel. Praegu on kool omavalitsuse finantseerimisel, tal on oma eelarve. Muusikakool kolis 1994. aastal Kuusalu alevi keskusesse endisesse külanõukogu majja. Kuusalu vald ostis hoonestusõiguse 2007.a. Järgmisel aastal renoveeriti esimese korruse parempoolne tiib ning kool sai juurde kolm kaasaegset klassiruumi ning õpilaste ooteruumi.